For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Vossius member and postdoctoral fellow Emilie Skulberg has been awarded the Teylers medal for her research into visual traditions in astronomy, and the work of the Event Horizon Telescope collaboration’s imaging of a black hole concretely. The award ceremony takes place on June 28, 15.00 at Teylers Museum in Haarlem. P Dr. Emilie Skulberg received the golden medal of honor from Teylers Tweede Genootschap, part of Teylers Foundation, on Friday, June 28. The foundation has been active since 1778 to stimulate art and science. In accordance with Pieter Teyler's will, the first directors founded two societies, which had to organize competitions on important current or scientific themes. The best entry is still awarded a gold medal. In addition, the first administrators founded Teylers Museum, which opened its doors in 1784. Please see the information below (in Dutch) for further details.

Het belang van beeldmateriaal

In 2021 heeft Teylers Tweede Genootschap een prijsvraag uitgeschreven met als titel: Gevraagd wordt: een oorspronkelijke studie naar het belang van beeldmateriaal voor de ontwikkeling van wetenschapsgebieden en/of de maatschappij, met aandacht voor de invloed die dergelijk beeldmateriaal heeft op de geloofwaardigheid van daarmee gepaard gaande kennisaanspraken (‘zien is geloven’). Op voorspraak van de leden van het Tweede Genootschap hebben Directeuren van Teylers Stichting besloten de gouden penning toe te kennen aan de inzending van Emilie Skulberg met als motto Coelestem adspicit lucem (‘Hij kijkt naar het Hemelse licht').

De visualisatie van zwarte gaten

Dr. Emilie Skulberg is wetenschapshistoricus en richt zich in het bijzonder op de geschiedenis van astrofysica en beelden in de wetenschap. Ze promoveerde aan de Universiteit van Cambridge op de iconografie van zwarte gaten en de eerste afbeelding op basis van waarneming door de Event Horizon Telescope. Als postdoc aan het Institute of Physics van de Universiteit van Amsterdam en het Vossius Centre for the History of Humanities and Sciences doet ze onderzoek naar de geschiedenis van de visualisatie van zwarte gaten.

Skulbergs inzending bestond uit twee reeds gepubliceerde artikelen geschreven met dr. Martin Sparre en prof. Kristin Veel, aangevuld met een ongepubliceerd artikel speciaal geschreven voor de prijsvraag: Seeing is Believing and the Absence of Light. In dit artikel richtte Skulberg zich op de Event Horizon Telescope en onderzocht zij hoe de visualisatie van afwezigheid werd gebruikt in discussies over bewijs voor het bestaan van zwarte gaten. De jury: “De inzending van Emilie Skulberg getuigt van intellectuele diepgang, eruditie en originaliteit: haar bijdrage stoelt op een unieke combinatie van inzicht in moderne kosmologische theorieën en visualeringstechnologieën, een brede kennis van de cultuurgeschiedenis, en een diepe kennis van recente wetenschapsfilosofische en wetenschapshistorische literatuur.”

Gouden prijspenning

De zware erepenning die Skulberg ontvangen heeft, is ontworpen in 1778 door Johan George Holtzhey en wordt nog steeds geslagen in echt goud. De afbeelding op de voorzijde toont een alziend oog boven de symbolische weergave van de geschiedenis (met foliant), dichtkunst (met lier), natuurkunde (met globe en passer), tekenkunst (met penseel en palet) en penningkunde (met penning en tableau met penningen). De naam van de winnaar wordt erin gegraveerd.