For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Het Prins Bernard Cultuurfonds, Uitgeverij Balans en auteur Anne Kox nodigen u van harte uit voor de presentatie van Een levend kunstwerk – Hendrik Antoon Lorentz 1853-1928, natuurkundige.

Detail Summary
Date 11 October 2019
Time 16:30 - 19:00

Deze biografie is het laatste deel uit de biografieënreeks, een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De auteur kreeg voor het schrijven van dit boek een stipendium van het fonds.

Hendrik Antoon Lorentz won de Nobelprijs, was lid van de Royal Society en legde de basis voor de relativiteitstheorie van Einstein. Hij was een van de grootste wis- en natuurkundigen die Nederland ooit heeft gekend. Toen hij in 1928 overleed, werd de telegraafdienst drie minuten stilgelegd en er moesten extra treinen worden ingezet om alle belangstellenden op tijd op de begraafplaats te krijgen. Prins Hendrik kwam persoonlijk de weduwe condoleren. 

 

Lorentz was een icoon. Einstein noemde hem een levend kunstwerk, een volmaakte persoonlijkheid, een genie. Hij was een wijs, goed mens, een bruggenbouwer, wegbereider en grootmeester. Biograaf Anne Kox verdiepte zich in zijn leven en werk en slaagde erin om achter de façade van bewondering een mens te ontdekken. Hij kon onder meer gebruikmaken van onbekende brieven tussen het echtpaar Lorentz en hun kinderen. Helder en genuanceerd beschrijft Kox de gedrevenheid van Lorentz, zijn unieke plaats in de wetenschap, het belang van zijn denkbeelden, zijn internationale acties vlak na de Eerste Wereldoorlog, zijn vriendschap met Albert Einstein, wiens leermeester maar ook criticus hij was, zijn werk in Teylers Museum en zijn onvermoeibare trouw aan een grote groep wetenschappers, nationaal en internationaal. 

Dit boek is een biografie van een groot man die de internationale wetenschap diepgaand heeft beïnvloed en daarnaast een grote maatschappelijke rol heeft gespeeld in Nederland.

Programma

  • Welkom door Romkje de Bildt, adviseur geschiedenis en letteren Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Woord van uitgever Plien van Albada
  • Introductie op het boek door auteur Anne Kox
  • Aanbieding van het eerste exemplaar aan Prof. dr. Hans Blom, emeritus hoogleraar UvA en voorzitter van de biografieëncommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Prof. dr. Jeroen van Dongen, hoogleraar Geschiedenis van de Natuurwetenschappen UvA, over ‘Einstein, Lorentz en de geschiedenis van de wetenschap’
  • Afsluiting en borrel

Aanmelding

Wij verzoeken u met enige klem uw aanwezigheid kenbaar te maken door een bericht te sturen naar rsvp@uitgeverijbalans.nl onder vermelding van Presentatie Anne Kox en het aantal personen.

Locatie

Prins Bernhard Cultuurfonds, Herengracht 476, Amsterdam