For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Dr. E.H.C. (Elise) Elffers

retired guest researcher
Faculty of Humanities
Capaciteitsgroep Nederlandse Taalkunde
Photographer: onbekend

Visiting address
 • Spuistraat 134
Postal address
 • Postbus 1637
  1000 BP Amsterdam
Contact details
 • Profile

  Research topics

  Foundations and history of  linguistics
  Semantics and pragmatics of Dutch

  Selected Publications

  • Elffers, E. 1996. 'The history of thought about language and thought'. In: C. Cremers en M. den Dikken (eds.) Linguistics in the Netherlands 1996. Amsterdam etc., 73-85.
   70.
  • Elffers, E. 1999. 'Psychological linguistics'. In: P. Schmitter (ed.) Geschichte der Sprachtheorie 4. Sprachtheorien der Neuzeit. Tübingen: Narr, 301- 341.
  • Elffers, E. 1999. 'Accent and modal particles'. In: K. van Hoek, A. Kibrik en L. Noordman (eds.) Discourse studies in cognitieve linguistics. Selected papers from the fifth InternationalCognitiveLinguistics Conference. Amsterdam etc.: Benjamins, 149 -164.
  • Elffers,E.1999. 'Predecessors of cognitive linguistics and speech act theory?' In: D. Cram, A. Linn en E. Nowak (eds.) History of Linguistics 1994. Vol.2 From classical to contemporary linguistics. Amsterdam etc.: Benjamins, 307 - 320.
  • Elffers, E. 2003. 'What was/is syntax about?' In: Beiträge zur  Geschichte
   der Sprachwissenschaft 13 (2003), 155-167.
  • Elffers , Els. 2006. "Evert Beth vs. Anton Reichling: Contrary forces in the rise of Dutch generativism". Linguistics in the Netherlands 2006 , Weijer, Jeroen van de and Bettelou Los (eds.), 89-100.
  • Elffers, Els 2008 .  'Saussure and Relativism'. In M. Arrivé (ed) Du côté de chez Saussure. Limoges: Lambert-Lucas. 79-93 
    


  publications In DARE

  Click the  DARE link and you will find some publications.

  DARE

  Selected publications in Dutch

   

  • Elffers, E. 1992. 'Wat betekent toch toch?' In: E.C. Schermer-Vermeer e.a. (eds.) De kunst van de grammatica. Amsterdam etc., 63-80.
  • Elffers, E. 1996. 'Van Ginneken als psycho-syntheticus'. In: A. Foolen en J. Noordegraaf (eds.) De taal is kennis van de ziel. Opstellen over Jac. van Ginneken. Münster, 51-80.
  • Elffers, E. 1997. 'De onaccentueerbaarheid van modale partikels'. In: E. Elffers, J.M. van der Horst en W.G. Klooster (eds.) Grammaticaal Spektakel, Amsterdam, 59 -
  • Elffers, E. 2000. 'VAST en ZEKER'. In: H. den Besten, E. Elffers en J. Luif (eds.) Samengevoegde woorden. Voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar. Amsterdam: Leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde, 87-100.
  • Elffers, E. 2003, 'Wat (een) verandering! Over het verdwijnen van WAT + SUBSTANTIEF' In: J. Stroop (ed.) Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal. Amsterdam: Prometheus, 287-296.
  • Elffers, Els. 2006. Welke Nederlandse Taalkundigen moet iedereen kennen? In: N. van der Sijs, J. Stroop & F.Weerman (eds.) Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. Amsterdam: Bert Bakker, 267-277
 • all publications by Els Elffers

  Complete publications list

  Publications by Els Elffers

  Elffers, E. 1974. Hs.2 ('Geschiedenis en methode') en hs.9.1-4 ('Taalkunde en filosofie') van H.J. Verkuyl e.a. Transformationele taalkunde , Utrecht etc.

  Elffers, E. 1975. Bespreking A. van Katwijk 'Accentuation in Dutch'. In:             Spektator 5, 478 - 484.

  Elffers, E. 1976. 'Wij'. In: Tabu 7, 30.

  Elffers, E. 1976. 'Er-verkenningen. In: Spektator 6, 417-423.

  Elffers, E. 1976. Bespreking J.M.E. Moravcsik 'Understanding language'. In:             Spektator 6, 172 - 174.

  Elffers, E. 1976. Bespreking G. Nuchelmans 'Wijsbegeerte en taal'. In:             Spektator 6, 303 - 308.

  Elffers, E. 1977. 'Structuralistische en generatieve taalkunde'.In: Spektator             7, 16 - 35.

  Elffers, E. 1978. 'Is taalkunde wel een soort psychologie?' In: Spektator 8, 1 - 28.

  Elffers, E. 1978. Bespreking W.E. McMahon 'Hans Reichenbach's Philosophy of             Language'. In: Spektator 8, 248 - 252.

  Elffers, E. 1979. 'De semantiek van de koppelwerkwoordzin en haar plaats in de taalbeschrijving'. In: Spektator 9, 97 - 143.

  Elffers, E. 1980. 'Structuralistic and generative linguistics'. In: W. Zonneveld en F. Weerman (eds.) Linguistics in theNetherlands 1977-79 . Dordrecht, 44-57.

  Elffers, E. 1980. 'Description and prescription in linguistics'. In: W. Zonneveld en F. Weerman (eds.) Linguistics in the Netherlands 1977-79 . Dordrecht, 124-134.

  Elffers, E. 1982. 'Nederlands strukturalisme en zinsontleding. Een poging tot rekonstruktie van een stukje vakgeschiedenis. In: De Nieuwe Taalgids 75, 205-229.

  Elffers, E. 1982. 'Problems of the description of revolutions in linguistics'. In: S. Daalder en M. Gerritsen (eds.) Linguistics in the Netherlands 1982 . Amsterdam etc., 1 - 11.

  Elffers, E. 1984. Bespreking L. van Driel en J. Noordegraaf (eds.) 'Studies             op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde'. In: Spektator 13, 361 - 364.

  Elffers, E. 1987. 'Identificatie in Erlkönig'. In: C. Hamans, J. Luif en I.             Schermer (eds.) In dienst van de tekst.17 interpretaties van poëzie . Amsterdam, 23-32.

  Elffers, E. 1987. Bespreking J. Kaldeway 'Structuralisme en transformationeel             generatieve grammatica'. In: Forum der Letteren 28, 221 - 225.

  Elffers, E. 1988. Rationality and the history of linguistics . Münster,             Arbeitsberichte 4, Institut für Allgemeine Sprachwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität.

  Elffers, E. 1988. Bespreking J.A. le Loux - Schuringa 'Samenhangrelaties in             de negentiende-eeuwse zinsgrammatica in Nederland'. In: Leuvense Bijdragen 77, 205 - 213.

  Elffers, E. 1990. 'Eenheid van vorm en betekenis: een constante in het grammatisch denken?' In: Spektator 19, 120 - 144.

  Elffers, E. 1990. 'De geschiedschrijving van grammaticale concepten'. In: C. van Bree e.a. (red.) Voortgang, jaarboek voor de Neerlandistiek XI, 243 - 268.

  Elffers, E. 1990. 'Was taalkunde ooit psychologie? In: J. den Besten, A.M.             Duinhoven en J.P.A. Stroop (eds.) Vragende Wijs . Amsterdam, 179-186.

  Elffers, E. 1991. The historiography of grammatical concepts. 19th end 20th-             century changes in the subject-predicate conception and the problem of their historical reconstruction . Amsterdam etc.

  Elffers, E. 1992. 'Wat betekent toch toch?' In: E.C. Schermer-Vermeer e.a.             (eds.) De kunst van de grammatica . Amsterdam etc., 63-80.

  Elffers, E. 1993. 'Philipp Wegener as a proto-speech act theorist'. In: F.             Drijkoningen en K. Hengeveld Linguistics in the Netherlands 1993. Amsterdam etc., 49-61.

  Elffers, E. 1993. 'De taalkunde en haar geschiedschrijving'. In:             Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 109, 97 -124.

  Elffers, E. 1993. Bespreking L. van Driel 'De zin van de vorm. Roorda's             logische analyse en de algemene grammatica'. In: Leuvense Bijdragen 82, 125 - 129.

  Elffers, E. 1994. 'Reichling en de psychologie'. In: C. van Bree e.a. (red.)             Voortgang, jaarboek voor de Neerlandistiek XIV. Amsterdam etc., 237-255.

  Elffers, E. 1994. Bespreking F. Vonk 'Gestaltprinzip und abstraktive Relevanz.             Eine wissenschaftshistorische Untersuchung zur Sprachaxiomatik Karl Bühlers'. In: Forum der Letteren 35, 132 - 135.

  Elffers, E. 1994. Bespreking A. Foolen 'De betekenis van partikels'. In: Forum             der Letteren 35, 311 - 316.

  Elffers, E. 1996. 'The history of thought about language and thought'. In: C. Cremers en M. den Dikken (eds.) Linguistics in the Netherlands 1996 . Amsterdam etc., 73-85.

  Elffers, E. 1996. 'Van Ginneken als psycho-syntheticus'. In: A.             Foolen en J.             Noordegraaf (eds.) De taal is kennis van de             ziel. Opstellen over Jac. van Ginneken. Münster, 51-80.

  Elffers, E. 1997. 'De onaccentueerbaarheid van modale partikels'.             In: E. Elffers, J.M. van der Horst en W.G. Klooster (eds.) Grammaticaal Spektakel , Amsterdam, 59 - 70.

  Elffers, E. 1998. 'Linguistics and psychology; how should we   reconstruct their relationship?' In: P. Schmitter en M.J. van der Wal (eds.) Metahistoriography. Theoretical and methodological aspects in the historiography of linguistics . Münster: Nodus, 87 - 106.

  Elffers E., A reply to Dutz and Law . In: P. Schmitter en M.J. van             der Wal (eds.) Metahistoriography. Theoretical and methodological aspects in the historiography of linguistics . Münster: Nodus, 127 - 132

  Elffers, E. 1998. 'Centraal en marginaal: Jan te Winkel als grammaticus'. In: W.G. Klooster, H.J.W.M. Broekhuis, E.H.C. Elffers-van Ketel,   en J.P.A. Stroop (eds.) Eerste Amsterdams Colloquium Nederlandse Taalkunde 1997 , Amsterdam: Leerstoelgroep Nederlandse taalkunde, Universiteit van Amsterdam, 51 - 71.

  Elffers, E. 1999. 'Psychological linguistics'. In: P. Schmitter             (ed.) Geschichteder Sprachtheorie 4. Sprachtheorien der Neuzeit . Tübingen: Narr, 301- 341.

  Elffers, E. 1999. 'Accent and modal particles'. In: K. van Hoek,             A. Kibrik en L. Noordman (eds.) Discourse studies in cognitieve linguistics. Selected papers from the fifth International Cognitive Linguistics Conference . Amsterdam etc.: Benjamins, 149 -164.

  Elffers, E. 1999. 'Predecessors of cognitive linguistics and speech act theory?' In: D. Cram, A. Linn en E. Nowak (eds.) History of Linguistics 1994. Vol.2 From classical to contemporary linguistics. Amsterdam etc.: Benjamins, 307 - 320.

  Elffers, E. 1999. 'Biografie en vakgeschiedenis: Anton Reichling             (1898-1986)'. In: C. van Bree e.a. (red.) Voortgang, jaarboek voor de Neerlandistiek XVIII. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus, 129 -149.

  Elffers, E. 2000. 'VAST en ZEKER'. In: H. den Besten, E. Elffers             en J. Luif (eds.) Samengevoegde woorden. Voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar . Amsterdam: Leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde, 87-100.

  Elffers, E. 2000. Bespreking Thijs Pollmann - De letteren als wetenschappen. Een inleiding . In: Tijdschrift voor Taalbeheersing 22, 276-277.

  Elffers, E. 2001. Bespreking Justine Pardoen -             Interpretatiestructuur. Een onderzoek naar de relatie tussen woordvolgorde en zinsbetekenis in het Nederlands . In:   Tijschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde . Deel 117,1, 2001, 77-83.

  Elffers, E. 2002. 'Die man gaf een grammaticalessen!' In: Elffers             E. & Stroop J. In verband met Jan Luif. 29 variaties op een thema, door vrienden en collega's, bij het afscheid van Jan             Luif van de UvA. (CD-Rom).Amsterdam: LSG Nederlandse taalkunde UvA. (6 pagina's)

  Elffers, E. 2003. 'What was/is syntax about?' In: Beiträge zur             Geschichte der Sprachwissenschaft 13 (2003), 155-167.

  Elffers, E. 2003. 'Wat voor een zinnen zijn dit? EEN + meervoud             in het Nederlands'. In: Honselaar, W. e.a. (eds.) Die het kleine eert is het grote weerd. Festschrift voor Adrie Barentsen . Amsterdam, 85-100.

  Elffers, E. 2003. 'Generative grammar: a research programme?' In:             K.D. Dutz (ed.) Später Mittag. Vermischte Anmerkungen zur Metahistoriographie. Festgabe für Peter Schmitter zum 60. Geburtstag. Münster: Nodus, 85-80.

  Elffers, E. 2003. 'Anton Reichling'. Bijdrage aan het Bio- en             bibliografisch lexicon van de Neerlandistiek . (Maatschappij der Ned. Letterk.) (4 p.)

  Elffers, E. 2003, 'Wat (een) verandering! Over het verdwijnen van             WAT + SUBSTANTIEF' In: J. Stroop (ed.) Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal. Amsterdam: Prometheus, 287-296.  

  Elffers E. 2004. 'Paradoxaal (anti-psychologisme in de begin 20 e -eeuwse taalkunde'. Voortgang 22, 177-204.

  Elffers, E. 2005. 'Reichling and De Groot: Two Dutch             reactionstoBühler's Organon-modell'. In: Historiographia Linguistica XXXII, 87-116

  Elffers, E. 2005. 'Interjections in Dutch grammar'. In: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 15:1, 91-105

  Elffers, E. 2005 'Anton Reichling (1898-1986). Between phenomenology and structuralism'. In: Bulletin Henry Sweet society 45, 11-42

  Elffers, E. 2005, Review Jan Noordegraaf "Een kwestie van tijd. Vakhistorische studies", Münster: Nodus 2005. In: Historiographia Linguistica 32, 436-437

  Elffers , Els. 2006. "Evert Beth vs. Anton Reichling: Contrary forces in the rise of Dutch generativism". Linguistics in the Netherlands 2006 , Weijer , Jeroen van de and Bettelou Los (eds.), 89-100.

  Elffers, Els. 2006. Welke Nederlandse Taalkundigen moet iedereen kennen? In: N. van der Sijs, J. Stroop & F. Weerman (eds.) Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. Amsterdam: Bert Bakker, 267-277

  Elffers, Els 2006. Recensie H. Schultink   -Constant en variabel in de morfologie Historiografische studies. TNTL 122:4, 369-372

  Elffers, Els 2006. Review Schultink   -Constant en variabel in de morfologie Historiografische studies. Historiographia Linguistica 32, 448-450.

  Elffers, Els 2007.   Interjections - On the margins of language. In: S. Matthaois & P. Schmitter (eds.) Linguistische und epistemologische Konzepte - diachron. M'Nster: Nodus, 15-138.

  Elffers, Els 2008. Georg von der Gabelentz and the rise of general linguistics. In: L.van Driel & Th. Janssen (eds.) Ontheven aan de tijd. Linguïstisch-historische studies voor Jan Noordegraaf . Amsterdam: Stichting Neerlandsitiek VU & Münster: Nodus: 191-200.

  Elffers, Els 2008. Interjections and the language functions debate. The Henry Sweet Society Bulletin , 50: 17-30.

  Elffers, Els 2008.             Saussure and Relativism. In M. Arrivé (ed) Du côté de chez Saussure. Limoges: Lambert-Lucas. 79-93

  Elffers, Els 2008. Hoe te denken over taal en denken? Kraaks vele perspecieven. Nederlandse Taalkunde 13: 3, 515-321

  Els Elffers, 2009. Beth versus Reichling over Chomsky. Terugblik op een Amsterdamse controverse. ANTW 101: 1. 1-24

  Els Elffers, 2009. Het voltooid deelwoord bij Ebeling. Nederlandse Taalkunde 14,1:81-87

  Els Elffers, 2009 , Nederlandse Taalkunde: voer voor psychologen? Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 125/2, 126-132.

  Els Elffers, 2009 . Bespreking M. Trommelen - Buitenkrachten, binnenkrachten. De Utrechtse    taalkunde 1979-1989. Nederlandse Taalkunde 14, 3: 406-408

  Els Elffers, 2009 . 'Semantiek en linguïstisch relativisme. Een vergelijking tussen Saussureaans structuralisme en cognitieve linguïstiek'. In : Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 27, 165-195.

  Els Elffers, 2011 . Bespreking S. Daalder, A. Foolen en J. Noordegraaf Taalwetenschap in Nederland, Zestig jaar AVT (1950-2010), TNTL 127: 216-218  Elffers, E., S. de Haan en W.G. Klooster 1973-74. 'Een (+fantastische) macrostructuur'. In: Spektator 3, 581-600 en 4, 53-74.

  Elffers, E. en S. de Haan 1980. 'Traditionele en moderne grammatika. Een historisch-methodologische beschouwing. In: Spektator 9, 405 - 432.

  Elffers, E. en S. de Haan 1980. 'Kanttekeningen bij "TG en t.g."'In: Spektator             10, 156-163.

  Haan, S. de en E. Elffers 1982. 'Over de grondslagen van het generatieve             taalonderzoek'. In: Spektator 11, 507-540.

  Elffers, E. en S. de Haan 1983. 'De taalkundige als methodoloog' In: Spektator 13, 203-206.

  Elffers, E. en S. de Haan 1984. 'De Nederlandse zinsdeelleer in de eerste helft van de 20e eeuw'. In: De Nieuwe Taalgids 77, 516 - 541.

  Elffers, E. en E.C. Schermer-Vermeer 1984. 'Primitieve en gedefinieerde termen in de grammatica'. In:   Glot 7, 121 - 156.

  Bartsch, R., E. Elffers en S. de Haan (eds.) Filosofie van de Taalwetenschap. Reader voor het taalkundig werkcollege in het kader van de verbredingsmodule Wetenschapsfilosofie voor Geesteswetenschappen 1999 , Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen. (282 pag., ISBN 90-8055195-4-5)

  Elffers, E. en W.G. Klooster (eds.) Syntaxis. Nederlandse             Taalkunde, basisvak 1, cursusjaar 1999-2000 . Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde (81 pag. ISBN 90-805195-2-9)

 • Festschrift: Amicitia in Academia

  Amicitia in Academia

  When I finished my job as a University Teacher at the University of Amsterdam, (december 2006), a Festschrift was offered to me by my colleague-historiographers of linguistics. For details about the book, see the link.

  Link

 • Publications

  2020

  • Elffers, E. H. C. (2020). Georg von der Gabelentz. Oxford Bibliographies, Linguistics.
  • Elffers, E. H. C. (2020). Vroege visies op taalverwerving. Manuscript in preparation.

  2019

  • Elffers, E. H. C. (2019). Gabelentz as a pioneer of information structure. In J. McElvenny (Ed.), Gabelentz and the science of language (pp. 27-56). Amsterdam: Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789462986244/ch01
  • Elffers, E. H. C. (2019). Linguistics and brain science: (dis-)connections in 19th-century aphasiology. Manuscript submitted for publication. In R. Nefdt, & C. Klippi (Eds.), Linguistics LinkedIn Oxford University Press.
  • Elffers, E. H. C. (2019). Linguistics as a "special science". A comparison of Sapir and Fodor. In J. McElvenny (Ed.), Form and Formalism in Linguistics (pp. 89-114). (History and Philosophy of the Language Sciences). Berlin: Berlin Languge Science Press.

  2018

  • Elffers, E. (2018). [Review of: R. Leblanc (2017) Fearful asymmetry: Bouillard, Dax, Broca, and the localization of language, Paris, 1825-1879]. Isis, 109(3), 642-643. https://doi.org/10.1086/700065 [details]

  2016

  • Elffers, E. (2016). Hard times for traditional grammar. The case of Martinus Langeveld. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft, 26, 171-186. [details]
  • Elffers, E. (2016). Wat lach je nou? In A. Reuneker, R. Boogaart, & S. Lensink (Eds.), Aries netwerk: Een constructicon: Columns aangeboden aan Arie Verhagen op 30 september 2016 ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Leiden (pp. 73-75). Leiden. [details]

  2015

  • Elffers, E. (2015). Expressiviteit in taal. In S. Lestrade, P. J. F. de Swart, & L. Hogeweg (Eds.), Addenda: artikelen voor Ad Foolen (pp. 101-114). Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen. [details]

  2014

  2013

  • Elffers, E. (2013). De zin als bouwwerk: een 19e-eeuws project. In T. Janssen, & T. van Strien (Eds.), Neerlandistiek in beeld (pp. 37-46). (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU; No. 72). Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus. [details]
  • Elffers, E. (2013). Zinsdelen onder vuur? Langeveld als scherprechter. In T. Janssen, & T. van Strien (Eds.), Neerlandistiek in beeld (pp. 47-56). (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU; No. 72). Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus. [details]

  2012

  • Elffers, E. (2012). Saussurean structuralism and cognitive linguistics. Histoire Épistémologie Langage (HEL), 34(1), 19-40. [details]

  2009

  • Elffers, E. (2009). Beth versus Reichling over Chomsky: terugblik op een Amsterdamse controverse. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 101(1), 1-24. [details]
  • Elffers, E. (2009). Het voltooid deelwoord in 'Semiotaxis'. Nederlandse Taalkunde, 14(1), 81-87. [details]
  • Elffers, E. (2009). Nederlandse taalkunde: voer voor psychologen? Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 125(2), 126-132. [details]
  • Elffers, E. (2009). Semantiek en linguïstisch relativisme: een vergelijking tussen Saussureaans structuralisme en cognitieve linguïstiek. Voortgang, 27, 165-195. [details]

  2008

  • Elffers, E. (2008). Georg von der Gabelentz and the rise of general linguistics. In L. van Driel, & T. Janssen (Eds.), Ontheven aan de tijd: linguïstisch-historische studies voor Jan Noordegraaf bij zijn zestigste verjaardag (pp. 191-200). (Uitgaven / Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam; No. 57). Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen. [details]
  • Elffers, E. (2008). Hoe te denken over taal en denken? Kraaks vele perspectieven. Nederlandse Taalkunde, 13(3), 315-321. [details]
  • Elffers, E. (2008). Interjections and the Language Functions Debate. Bulletin - the Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas, 50, 17-29. [details]
  • Elffers, E. (2008). Saussure and relativism. In M. Arrivé (Ed.), Du côté de chez Saussure (pp. 79-93). (Collection Linguistique). Limoges: Lambert-Lucas. [details]

  2006

  2015

  2009

  • Elffers, E. (2009). [Review of: M. Trommelen (2009) Buitenkrachten, binnenkrachten: de Utrechtse taalkunde, 1979-1989]. Nederlandse Taalkunde, 14(3), 405-408. [details]

  2013

  • Elffers, E. (2013). Jac. van Ginneken onder vuur [Bespreking van: G.P. van der Stroom (2012) Jac. van Ginneken onder vuur: over eigentijdse en naoorlogse kritiek op de taalkundige J.J.A. van Ginneken S.J. (1877-1945)]. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 129(1). [details]
  • Elffers, E. (2013). Langeveld, Pos en de grammatica. In T. Janssen, & J. Noordegraaf (Eds.), Honderd jaar taalwetenschap: artikelen aangeboden aan Saskia Daalder bij haar afscheid van de Vrije Universiteit (pp. 29-40). Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/ Nodus. [details]

  2012

  • Elffers, E., de Haan, S., & Schermer, I. (2012). Attributive past participles in Dutch. In R. Genis, E. de Haard, J. Kalsbeek, E. Keizer, & J. Stelleman (Eds.), Between West and East: Festschrift for Wim Honselaar on the occasion of his 65th birthday (pp. 125-166). (Pegasus Oost-Europese studies; No. 20). Amsterdam: Pegasus. [details]

  2011

  • Elffers, E. (2011). [Bespreking van: S. Daalder, et al. (2010) Taalwetenschap in Nederland: zestig jaar AVT (1950-2010)]. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 127(2), 216-218. [details]

  Talk / presentation

  • Elffers, E. (speaker) (14-1-2017). Jac. van Ginneken en de Significa. Een dwarsdoorsnede, Philologische Kring.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Ancillary activities
  No known ancillary activities