For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Het pamflet met prikkelende stellingen over het systeem van wetenschap bedrijven en onderwijs geven, over de financieringsstromen in Het Hoger Onderwijs en de publicatie- en werkdruk is nu ook open access gepubliceerd!