For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Rens Bod, UvA-hoogleraar en drijvende kracht achter WO schreef samen met collega’s Ingrid Robeyns (UU) en Remco Breuker (UL) het boek ’40 stellingen over de wetenschap’.

Het is een pamflet met prikkelende stellingen over het systeem van wetenschap bedrijven en onderwijs geven, over de financieringsstromen in Het Hoger Onderwijs en de publicatie- en werkdruk. Volgens de hoogleraren moet het systeem op de schop. Het pamflet is te koop in de boekhandel (uitgeverij Boom).

Een andere universiteit is noodzakelijk en mogelijk.

Hoogleraren Rens Bod, Remco Breuker en Ingrid Robeyns spijkeren met dit pamflet veertig stellingen aan de poort van de universiteit. Het moet anders.

De universiteit verkeert in een ernstige crisis. Er is een grote toestroom van studenten, onderwijs en onderzoek worden uiteengetrokken, er is al bijna twintig jaar te weinig geld om aan haar maatschappelijke opdracht te voldoen en er is sprake van een extreme hiërarchie. Gevolgen zijn een ongezond hoge werkdruk, steeds minder onderzoekstijd, aanhoudende sociale onveiligheid en een democratisch tekort. De politiek pleegt roofbouw op de wetenschappers en voert een verdeel-en-heersstrategie door een fictief onderscheid te maken tussen enerzijds de ‘zachte’ sociale en geesteswetenschappen, en anderzijds de ‘harde’ technische en bètawetenschappen. De universiteitsbestuurders blijken niet in staat het tij te keren.

In dit pamflet doen drie toonaangevende wetenschappers aan de hand van veertig provocerende stellingen voorstellen om de universiteit weer te herstellen tot een prachtige institutie die cruciaal is voor een welvarende, democratische en toekomstgerichte samenleving. Zij laten zien dat een andere universiteit niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk is. De auteurs zijn allen actief binnen bewegingen om de universiteit te vernieuwen en hebben achtergronden in zowel de alfa-, bèta- als gammawetenschappen.

Over de auteurs

Rens Bod is hoogleraar computational and digital humanities aan de Universiteit van Amsterdam.
Remco Breuker is hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden.
Ingrid Robeyns is hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit Utrecht.