For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Het is al jaren onrustig aan de Nederlandse universiteiten. Daarom hebben drie hoogleraren onlangs een pamflet '40 stellingen over de wetenschap' gepubliceerd, waarin ze inhoudelijke stelling nemen over wat een universiteit zou moeten zijn. Zij pleiten voor een andere en betere financiering van universiteiten en een democratischer intern bestuur.

Event details of KNAW-webinar: Wat hebben de universiteiten nodig?
Date 1 December 2020
Time 20:00 -21:30

In dit webinar gaan de auteurs van het pamflet in gesprek met kernspelers uit het Nederlandse universitaire veld. Er zal ook ruimschoots gelegenheid zijn voor vragen vanuit het publiek.

Sprekers

Met de auteurs van het boek:

  • Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek van instituties, Universiteit Utrecht - Inleiding
  • Rens Bod, hoogleraar computationele en digitale geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
  • Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies, Universiteit Leiden

En reacties op het boek van:

  • Pieter Duisenberg, voorzitter VSNU
  • Stan Gielen, voorzitter NWO 
  • Rianne Letschert, rector magnificus Universiteit Maastricht
  • Ineke Sluiter, president van de KNAW

De discussie wordt geleid door Peter-Paul Verbeek, hoogleraar filosofie van mens en techniek, Universiteit Twente.

40 stellingen over de wetenschap

Het pamflet 40 stellingen over de wetenschap van Rens Bod, Remco Breuker en Ingrid Robeyns vindt u op de website van Boom Filosofie.

Aanmelden

U bent van harte welkom om aan dit webinar deel te nemen. U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.