Vossius Center for the History of Humanities and Sciences

Photographer: onbekend

dr. E.H.C. (Elise) Elffers


 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Nederlandse Taalkunde
 • Visiting address
  P.C. Hoofthuis
  Spuistraat 134  
 • Postal address:
  Spuistraat  134
  1012 VB  Amsterdam
 • E.H.C.Elffers@uva.nl

Research topics

Foundations and history of  linguistics
Semantics and pragmatics of Dutch

Selected Publications

 • Elffers, E. 1996. 'The history of thought about language and thought'. In: C. Cremers en M. den Dikken (eds.) Linguistics in the Netherlands 1996. Amsterdam etc., 73-85.
  70.
 • Elffers, E. 1999. 'Psychological linguistics'. In: P. Schmitter (ed.) Geschichte der Sprachtheorie 4. Sprachtheorien der Neuzeit. Tübingen: Narr, 301- 341.
 • Elffers, E. 1999. 'Accent and modal particles'. In: K. van Hoek, A. Kibrik en L. Noordman (eds.) Discourse studies in cognitieve linguistics. Selected papers from the fifth InternationalCognitiveLinguistics Conference. Amsterdam etc.: Benjamins, 149 -164.
 • Elffers,E.1999. 'Predecessors of cognitive linguistics and speech act theory?' In: D. Cram, A. Linn en E. Nowak (eds.) History of Linguistics 1994. Vol.2 From classical to contemporary linguistics. Amsterdam etc.: Benjamins, 307 - 320.
 • Elffers, E. 2003. 'What was/is syntax about?' In: Beiträge zur  Geschichte
  der Sprachwissenschaft 13 (2003), 155-167.
 • Elffers , Els. 2006. "Evert Beth vs. Anton Reichling: Contrary forces in the rise of Dutch generativism". Linguistics in the Netherlands 2006 , Weijer, Jeroen van de and Bettelou Los (eds.), 89-100.
 • Elffers, Els 2008 .  'Saussure and Relativism'. In M. Arrivé (ed) Du côté de chez Saussure. Limoges: Lambert-Lucas. 79-93 
   


publications In DARE

Click the  DARE link and you will find some publications.

Selected publications in Dutch

 

 • Elffers, E. 1992. 'Wat betekent toch toch?' In: E.C. Schermer-Vermeer e.a. (eds.) De kunst van de grammatica. Amsterdam etc., 63-80.
 • Elffers, E. 1996. 'Van Ginneken als psycho-syntheticus'. In: A. Foolen en J. Noordegraaf (eds.) De taal is kennis van de ziel. Opstellen over Jac. van Ginneken. Münster, 51-80.
 • Elffers, E. 1997. 'De onaccentueerbaarheid van modale partikels'. In: E. Elffers, J.M. van der Horst en W.G. Klooster (eds.) Grammaticaal Spektakel, Amsterdam, 59 -
 • Elffers, E. 2000. 'VAST en ZEKER'. In: H. den Besten, E. Elffers en J. Luif (eds.) Samengevoegde woorden. Voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar. Amsterdam: Leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde, 87-100.
 • Elffers, E. 2003, 'Wat (een) verandering! Over het verdwijnen van WAT + SUBSTANTIEF' In: J. Stroop (ed.) Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal. Amsterdam: Prometheus, 287-296.
 • Elffers, Els. 2006. Welke Nederlandse Taalkundigen moet iedereen kennen? In: N. van der Sijs, J. Stroop & F.Weerman (eds.) Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. Amsterdam: Bert Bakker, 267-277

Complete publications list

Publications by Els Elffers

Elffers, E. 1974. Hs.2 ('Geschiedenis en methode') en hs.9.1-4 ('Taalkunde en filosofie') van H.J. Verkuyl e.a. Transformationele taalkunde , Utrecht etc.

Elffers, E. 1975. Bespreking A. van Katwijk 'Accentuation in Dutch'. In:             Spektator 5, 478 - 484.

Elffers, E. 1976. 'Wij'. In: Tabu 7, 30.

Elffers, E. 1976. 'Er-verkenningen. In: Spektator 6, 417-423.

Elffers, E. 1976. Bespreking J.M.E. Moravcsik 'Understanding language'. In:             Spektator 6, 172 - 174.

Elffers, E. 1976. Bespreking G. Nuchelmans 'Wijsbegeerte en taal'. In:             Spektator 6, 303 - 308.

Elffers, E. 1977. 'Structuralistische en generatieve taalkunde'.In: Spektator             7, 16 - 35.

Elffers, E. 1978. 'Is taalkunde wel een soort psychologie?' In: Spektator 8, 1 - 28.

Elffers, E. 1978. Bespreking W.E. McMahon 'Hans Reichenbach's Philosophy of             Language'. In: Spektator 8, 248 - 252.

Elffers, E. 1979. 'De semantiek van de koppelwerkwoordzin en haar plaats in de taalbeschrijving'. In: Spektator 9, 97 - 143.

Elffers, E. 1980. 'Structuralistic and generative linguistics'. In: W. Zonneveld en F. Weerman (eds.) Linguistics in theNetherlands 1977-79 . Dordrecht, 44-57.

Elffers, E. 1980. 'Description and prescription in linguistics'. In: W. Zonneveld en F. Weerman (eds.) Linguistics in the Netherlands 1977-79 . Dordrecht, 124-134.

Elffers, E. 1982. 'Nederlands strukturalisme en zinsontleding. Een poging tot rekonstruktie van een stukje vakgeschiedenis. In: De Nieuwe Taalgids 75, 205-229.

Elffers, E. 1982. 'Problems of the description of revolutions in linguistics'. In: S. Daalder en M. Gerritsen (eds.) Linguistics in the Netherlands 1982 . Amsterdam etc., 1 - 11.

Elffers, E. 1984. Bespreking L. van Driel en J. Noordegraaf (eds.) 'Studies             op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde'. In: Spektator 13, 361 - 364.

Elffers, E. 1987. 'Identificatie in Erlkönig'. In: C. Hamans, J. Luif en I.             Schermer (eds.) In dienst van de tekst.17 interpretaties van poëzie . Amsterdam, 23-32.

Elffers, E. 1987. Bespreking J. Kaldeway 'Structuralisme en transformationeel             generatieve grammatica'. In: Forum der Letteren 28, 221 - 225.

Elffers, E. 1988. Rationality and the history of linguistics . Münster,             Arbeitsberichte 4, Institut für Allgemeine Sprachwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität.

Elffers, E. 1988. Bespreking J.A. le Loux - Schuringa 'Samenhangrelaties in             de negentiende-eeuwse zinsgrammatica in Nederland'. In: Leuvense Bijdragen 77, 205 - 213.

Elffers, E. 1990. 'Eenheid van vorm en betekenis: een constante in het grammatisch denken?' In: Spektator 19, 120 - 144.

Elffers, E. 1990. 'De geschiedschrijving van grammaticale concepten'. In: C. van Bree e.a. (red.) Voortgang, jaarboek voor de Neerlandistiek XI, 243 - 268.

Elffers, E. 1990. 'Was taalkunde ooit psychologie? In: J. den Besten, A.M.             Duinhoven en J.P.A. Stroop (eds.) Vragende Wijs . Amsterdam, 179-186.

Elffers, E. 1991. The historiography of grammatical concepts. 19th end 20th-             century changes in the subject-predicate conception and the problem of their historical reconstruction . Amsterdam etc.

Elffers, E. 1992. 'Wat betekent toch toch?' In: E.C. Schermer-Vermeer e.a.             (eds.) De kunst van de grammatica . Amsterdam etc., 63-80.

Elffers, E. 1993. 'Philipp Wegener as a proto-speech act theorist'. In: F.             Drijkoningen en K. Hengeveld Linguistics in the Netherlands 1993. Amsterdam etc., 49-61.

Elffers, E. 1993. 'De taalkunde en haar geschiedschrijving'. In:             Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 109, 97 -124.

Elffers, E. 1993. Bespreking L. van Driel 'De zin van de vorm. Roorda's             logische analyse en de algemene grammatica'. In: Leuvense Bijdragen 82, 125 - 129.

Elffers, E. 1994. 'Reichling en de psychologie'. In: C. van Bree e.a. (red.)             Voortgang, jaarboek voor de Neerlandistiek XIV. Amsterdam etc., 237-255.

Elffers, E. 1994. Bespreking F. Vonk 'Gestaltprinzip und abstraktive Relevanz.             Eine wissenschaftshistorische Untersuchung zur Sprachaxiomatik Karl Bühlers'. In: Forum der Letteren 35, 132 - 135.

Elffers, E. 1994. Bespreking A. Foolen 'De betekenis van partikels'. In: Forum             der Letteren 35, 311 - 316.

Elffers, E. 1996. 'The history of thought about language and thought'. In: C. Cremers en M. den Dikken (eds.) Linguistics in the Netherlands 1996 . Amsterdam etc., 73-85.

Elffers, E. 1996. 'Van Ginneken als psycho-syntheticus'. In: A.             Foolen en J.             Noordegraaf (eds.) De taal is kennis van de             ziel. Opstellen over Jac. van Ginneken. Münster, 51-80.

Elffers, E. 1997. 'De onaccentueerbaarheid van modale partikels'.             In: E. Elffers, J.M. van der Horst en W.G. Klooster (eds.) Grammaticaal Spektakel , Amsterdam, 59 - 70.

Elffers, E. 1998. 'Linguistics and psychology; how should we   reconstruct their relationship?' In: P. Schmitter en M.J. van der Wal (eds.) Metahistoriography. Theoretical and methodological aspects in the historiography of linguistics . Münster: Nodus, 87 - 106.

Elffers E., A reply to Dutz and Law . In: P. Schmitter en M.J. van             der Wal (eds.) Metahistoriography. Theoretical and methodological aspects in the historiography of linguistics . Münster: Nodus, 127 - 132

Elffers, E. 1998. 'Centraal en marginaal: Jan te Winkel als grammaticus'. In: W.G. Klooster, H.J.W.M. Broekhuis, E.H.C. Elffers-van Ketel,   en J.P.A. Stroop (eds.) Eerste Amsterdams Colloquium Nederlandse Taalkunde 1997 , Amsterdam: Leerstoelgroep Nederlandse taalkunde, Universiteit van Amsterdam, 51 - 71.

Elffers, E. 1999. 'Psychological linguistics'. In: P. Schmitter             (ed.) Geschichteder Sprachtheorie 4. Sprachtheorien der Neuzeit . Tübingen: Narr, 301- 341.

Elffers, E. 1999. 'Accent and modal particles'. In: K. van Hoek,             A. Kibrik en L. Noordman (eds.) Discourse studies in cognitieve linguistics. Selected papers from the fifth International Cognitive Linguistics Conference . Amsterdam etc.: Benjamins, 149 -164.

Elffers, E. 1999. 'Predecessors of cognitive linguistics and speech act theory?' In: D. Cram, A. Linn en E. Nowak (eds.) History of Linguistics 1994. Vol.2 From classical to contemporary linguistics. Amsterdam etc.: Benjamins, 307 - 320.

Elffers, E. 1999. 'Biografie en vakgeschiedenis: Anton Reichling             (1898-1986)'. In: C. van Bree e.a. (red.) Voortgang, jaarboek voor de Neerlandistiek XVIII. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus, 129 -149.

Elffers, E. 2000. 'VAST en ZEKER'. In: H. den Besten, E. Elffers             en J. Luif (eds.) Samengevoegde woorden. Voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar . Amsterdam: Leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde, 87-100.

Elffers, E. 2000. Bespreking Thijs Pollmann - De letteren als wetenschappen. Een inleiding . In: Tijdschrift voor Taalbeheersing 22, 276-277.

Elffers, E. 2001. Bespreking Justine Pardoen -             Interpretatiestructuur. Een onderzoek naar de relatie tussen woordvolgorde en zinsbetekenis in het Nederlands . In:   Tijschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde . Deel 117,1, 2001, 77-83.

Elffers, E. 2002. 'Die man gaf een grammaticalessen!' In: Elffers             E. & Stroop J. In verband met Jan Luif. 29 variaties op een thema, door vrienden en collega's, bij het afscheid van Jan             Luif van de UvA. (CD-Rom).Amsterdam: LSG Nederlandse taalkunde UvA. (6 pagina's)

Elffers, E. 2003. 'What was/is syntax about?' In: Beiträge zur             Geschichte der Sprachwissenschaft 13 (2003), 155-167.

Elffers, E. 2003. 'Wat voor een zinnen zijn dit? EEN + meervoud             in het Nederlands'. In: Honselaar, W. e.a. (eds.) Die het kleine eert is het grote weerd. Festschrift voor Adrie Barentsen . Amsterdam, 85-100.

Elffers, E. 2003. 'Generative grammar: a research programme?' In:             K.D. Dutz (ed.) Später Mittag. Vermischte Anmerkungen zur Metahistoriographie. Festgabe für Peter Schmitter zum 60. Geburtstag. Münster: Nodus, 85-80.

Elffers, E. 2003. 'Anton Reichling'. Bijdrage aan het Bio- en             bibliografisch lexicon van de Neerlandistiek . (Maatschappij der Ned. Letterk.) (4 p.)

Elffers, E. 2003, 'Wat (een) verandering! Over het verdwijnen van             WAT + SUBSTANTIEF' In: J. Stroop (ed.) Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal. Amsterdam: Prometheus, 287-296.  

Elffers E. 2004. 'Paradoxaal (anti-psychologisme in de begin 20 e -eeuwse taalkunde'. Voortgang 22, 177-204.

Elffers, E. 2005. 'Reichling and De Groot: Two Dutch             reactionstoBühler's Organon-modell'. In: Historiographia Linguistica XXXII, 87-116

Elffers, E. 2005. 'Interjections in Dutch grammar'. In: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 15:1, 91-105

Elffers, E. 2005 'Anton Reichling (1898-1986). Between phenomenology and structuralism'. In: Bulletin Henry Sweet society 45, 11-42

Elffers, E. 2005, Review Jan Noordegraaf "Een kwestie van tijd. Vakhistorische studies", Münster: Nodus 2005. In: Historiographia Linguistica 32, 436-437

Elffers , Els. 2006. "Evert Beth vs. Anton Reichling: Contrary forces in the rise of Dutch generativism". Linguistics in the Netherlands 2006 , Weijer , Jeroen van de and Bettelou Los (eds.), 89-100.

Elffers, Els. 2006. Welke Nederlandse Taalkundigen moet iedereen kennen? In: N. van der Sijs, J. Stroop & F. Weerman (eds.) Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. Amsterdam: Bert Bakker, 267-277

Elffers, Els 2006. Recensie H. Schultink   -Constant en variabel in de morfologie Historiografische studies. TNTL 122:4, 369-372

Elffers, Els 2006. Review Schultink   -Constant en variabel in de morfologie Historiografische studies. Historiographia Linguistica 32, 448-450.

Elffers, Els 2007.   Interjections - On the margins of language. In: S. Matthaois & P. Schmitter (eds.) Linguistische und epistemologische Konzepte - diachron. M'Nster: Nodus, 15-138.

Elffers, Els 2008. Georg von der Gabelentz and the rise of general linguistics. In: L.van Driel & Th. Janssen (eds.) Ontheven aan de tijd. Linguïstisch-historische studies voor Jan Noordegraaf . Amsterdam: Stichting Neerlandsitiek VU & Münster: Nodus: 191-200.

Elffers, Els 2008. Interjections and the language functions debate. The Henry Sweet Society Bulletin , 50: 17-30.

Elffers, Els 2008.             Saussure and Relativism. In M. Arrivé (ed) Du côté de chez Saussure. Limoges: Lambert-Lucas. 79-93

Elffers, Els 2008. Hoe te denken over taal en denken? Kraaks vele perspecieven. Nederlandse Taalkunde 13: 3, 515-321

Els Elffers, 2009. Beth versus Reichling over Chomsky. Terugblik op een Amsterdamse controverse. ANTW 101: 1. 1-24

Els Elffers, 2009. Het voltooid deelwoord bij Ebeling. Nederlandse Taalkunde 14,1:81-87

Els Elffers, 2009 , Nederlandse Taalkunde: voer voor psychologen? Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 125/2, 126-132.

Els Elffers, 2009 . Bespreking M. Trommelen - Buitenkrachten, binnenkrachten. De Utrechtse    taalkunde 1979-1989. Nederlandse Taalkunde 14, 3: 406-408

Els Elffers, 2009 . 'Semantiek en linguïstisch relativisme. Een vergelijking tussen Saussureaans structuralisme en cognitieve linguïstiek'. In : Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 27, 165-195.

Els Elffers, 2011 . Bespreking S. Daalder, A. Foolen en J. Noordegraaf Taalwetenschap in Nederland, Zestig jaar AVT (1950-2010), TNTL 127: 216-218Elffers, E., S. de Haan en W.G. Klooster 1973-74. 'Een (+fantastische) macrostructuur'. In: Spektator 3, 581-600 en 4, 53-74.

Elffers, E. en S. de Haan 1980. 'Traditionele en moderne grammatika. Een historisch-methodologische beschouwing. In: Spektator 9, 405 - 432.

Elffers, E. en S. de Haan 1980. 'Kanttekeningen bij "TG en t.g."'In: Spektator             10, 156-163.

Haan, S. de en E. Elffers 1982. 'Over de grondslagen van het generatieve             taalonderzoek'. In: Spektator 11, 507-540.

Elffers, E. en S. de Haan 1983. 'De taalkundige als methodoloog' In: Spektator 13, 203-206.

Elffers, E. en S. de Haan 1984. 'De Nederlandse zinsdeelleer in de eerste helft van de 20e eeuw'. In: De Nieuwe Taalgids 77, 516 - 541.

Elffers, E. en E.C. Schermer-Vermeer 1984. 'Primitieve en gedefinieerde termen in de grammatica'. In:   Glot 7, 121 - 156.

Bartsch, R., E. Elffers en S. de Haan (eds.) Filosofie van de Taalwetenschap. Reader voor het taalkundig werkcollege in het kader van de verbredingsmodule Wetenschapsfilosofie voor Geesteswetenschappen 1999 , Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen. (282 pag., ISBN 90-8055195-4-5)

Elffers, E. en W.G. Klooster (eds.) Syntaxis. Nederlandse             Taalkunde, basisvak 1, cursusjaar 1999-2000 . Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde (81 pag. ISBN 90-805195-2-9)

Amicitia in Academia

When I finished my job as a University Teacher at the University of Amsterdam, (december 2006), a Festschrift was offered to me by my colleague-historiographers of linguistics. For details about the book, see the link.

2018

 • Elffers, E. H. C. (2018). Review R. Leblanc "Fearful assymmetry: Bouillard, Dax, Broca, and the localization of language". Isis, 109(3), 642-643.

2016

 • Elffers, E. (2016). Hard times for traditional grammar. The case of Martinus Langeveld. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft, 26, 171-186. [details] 
 • Elffers, E. (2016). Wat lach je nou? In A. Reuneker, R. Boogaart, & S. Lensink (Eds.), Aries netwerk: Een constructicon: Columns aangeboden aan Arie Verhagen op 30 september 2016 ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit Leiden (pp. 73-75). Leiden. [details] 

2015

 • Elffers, E. (2015). Expressiviteit in taal. In S. Lestrade, P. J. F. de Swart, & L. Hogeweg (Eds.), Addenda: artikelen voor Ad Foolen (pp. 101-114). Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen. [details] 

2014

2013

 • Elffers, E. (2013). De zin als bouwwerk: een 19e-eeuws project. In T. Janssen, & T. van Strien (Eds.), Neerlandistiek in beeld (pp. 37-46). (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU; No. 72). Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus. [details] 
 • Elffers, E. (2013). Zinsdelen onder vuur? Langeveld als scherprechter. In T. Janssen, & T. van Strien (Eds.), Neerlandistiek in beeld (pp. 47-56). (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU; No. 72). Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus. [details] 

2012

 • Elffers, E. (2012). Saussurean structuralism and cognitive linguistics. Histoire Épistémologie Langage (HEL), 34(1), 19-40. [details] 

2009

 • Elffers, E. (2009). Beth versus Reichling over Chomsky: terugblik op een Amsterdamse controverse. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 101(1), 1-24. [details] 
 • Elffers, E. (2009). Het voltooid deelwoord in 'Semiotaxis'. Nederlandse Taalkunde, 14(1), 81-87. [details] 
 • Elffers, E. (2009). Nederlandse taalkunde: voer voor psychologen? Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 125(2), 126-132. [details] 
 • Elffers, E. (2009). Semantiek en linguïstisch relativisme: een vergelijking tussen Saussureaans structuralisme en cognitieve linguïstiek. Voortgang, 27, 165-195. [details] 

2008

 • Elffers, E. (2008). Georg von der Gabelentz and the rise of general linguistics. In L. van Driel, & T. Janssen (Eds.), Ontheven aan de tijd: linguïstisch-historische studies voor Jan Noordegraaf bij zijn zestigste verjaardag (pp. 191-200). (Uitgaven / Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam; No. 57). Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen. [details] 
 • Elffers, E. (2008). Hoe te denken over taal en denken? Kraaks vele perspectieven. Nederlandse Taalkunde, 13(3), 315-321. [details] 
 • Elffers, E. (2008). Interjections and the Language Functions Debate. Bulletin - the Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas, 50, 17-29. [details] 
 • Elffers, E. (2008). Saussure and relativism. In M. Arrivé (Ed.), Du côté de chez Saussure (pp. 79-93). (Collection Linguistique). Limoges: Lambert-Lucas. [details] 

2006

 • Elffers, E. (2006). Evert Beth vs. Anton Reichling: contrary forces in the rise of Dutch generativism. AVT Publications, 23, 89-100. DOI: 10.1075/avt.23.11elf  [details] 

2015

2009

 • Elffers, E. (2009). [Review of: M. Trommelen (2009) Buitenkrachten, binnenkrachten: de Utrechtse taalkunde, 1979-1989]. Nederlandse Taalkunde, 14(3), 405-408. [details] 

2013

2012

 • Elffers, E., de Haan, S., & Schermer, I. (2012). Attributive past participles in Dutch. In R. Genis, E. de Haard, J. Kalsbeek, E. Keizer, & J. Stelleman (Eds.), Between West and East: Festschrift for Wim Honselaar on the occasion of his 65th birthday (pp. 125-166). (Pegasus Oost-Europese studies; No. 20). Amsterdam: Pegasus. [details] 

2011

 • Elffers, E. (2011). [Bespreking van: S. Daalder, et al. (2010) Taalwetenschap in Nederland: zestig jaar AVT (1950-2010)]. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 127(2), 216-218. [details] 

Talk / presentation

 • Elffers, E. (speaker) (14-1-2017). Jac. van Ginneken en de Significa. Een dwarsdoorsnede, Philologische Kring.
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.

No known ancillary activities

edit contact information edit tabs