Vossius Center for History of Humanities and Sciences

Vossius Seminar

21Nov2016 15:00 - 17:00

Event

The forthcoming Vossius Seminar on 21 November will feature two talks by Chunglin Kwa (UvA) and René Brouwer (UU).

Programme

15.00-15.50:  Chunglin Kwa (UvA)

"Stijlen van wetenschap in de geschiedenis van de geschiedenis: waarom er pas sinds 1800 een eigenstandige historische stijl van wetenschap is."

Mijn hoofdstuk over de filosofie van de geschiedschrijving is opgezet vanuit een analyse van de stijlen van wetenschappelijke rationaliteit die in de geschiedenis van de geschiedschrijving kunnen worden aangetroffen. Hoofdthese is dat de eigenlijke historische rationaliteit pas tot ontwikkeling komt vanaf ongeveer 1800. Daaraan voorafgaand vinden we in de oudheid, onder meer bij Thucydides en Tacitus, een klassiek-deductieve oftwel “logische” rationaliteit die zich tot ver daarna handhaaft. In de vroege moderniteit zijn aanzetten te vinden tot een hypothetisch-modellerende stijl en in de 18e eeuw treedt een “taxonomische” stijl naar voren. De zogenoemde eigenlijke historische rationaliteit is ontstaan vanuit de ontdekking in de 18e eeuw van een maatschappelijke tweedeling tussen “rassen” of “naties” en de dynamiek die resulteerde vanuit hun krachtsverhouding. Zoals bijvoorbeeld tussen Franken en Galliërs in het Frankrijk van de zesde eeuw en later. Het hoofdstuk steunt op onder meer het werk van Foucault, Koselleck, Erich Auerbach en Hayden White.

15.50-16.00: Coffee/Tea

16.00-16.50:  René Brouwer (UU)

"A Scientific Revolution in the 1st Cent. BCE? Law and Science in Late Republican Rome"

In my talk I will discuss the transformation of the study of law into a science in late Republican Rome under the influence of Stoic thought. Towards the end of the 2nd cent. BCE Roman lawyers became interested in dialectical methods as well as were fascinated by the accounts of what the use of these methods could result in. As I make clear, both with regard to method as well as result the Stoic definitions of ‘science’ (technē in Greek, ars in its Latin translation) played a crucial role. These definitions, so I maintain, not only influenced the study of Roman law, but also – via the Byzantine emperor Justinian – Roman law itself and subsequently the legal systems on the European continent and beyond.

Venue: Belle van Zuylenzaal, University Library

  • Universiteitsbibliotheek

    Singel 425 | 1012 WP Amsterdam
    +31 (0)20 525 2301

    Go to detailpage

Published by  Faculty of Humanities